MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

  • Mapy do celów projektowych - wykonujemy zarówno dla prywatnych inwestorów - np. pod projekty budynków jednorodzinnych, jak i dla firm specjalizujących się w inwestycjach szczególnych - np. mapy pod projekt sieci centralnego ogrzewania lub też mapy pod projekt regulacji rzek (potoków) czy likwidacji szkód popowodziowych.

  • Poniżej prezentujemy kilka z wykonywanych przez nas prac - zdjęcia, jak wygląda praca geodetów w terenie oraz jaki jest końcowy jej wynik ("produkt")...

  • Pomiar ma na celu aktualizację mapy zasadniczej, a w szczególności poprawne
    i dokładne przedstawienie rzeźby terenu okolic mierzonego obiektu. Oprócz standardowego pomiaru syt.-wys. wykonujemy przekroje poprzeczne co ok. 50 m wzdłuż koryta cieku oraz inwentaryzację budowli hydrotechnicznych.

    Oto kilka przykładowych zdjęć z pomiarów....

  • Zdjęcia z Suchej Beskidzkiej - w trakcie pomiarów terenowych potoku Stryszawka
    i Czerna - wykonujemy pomiar sytuacyjno - wysokościowy na potrzeby sporządzenia mapy do celów projektowych dla jednego z naszych inwestorów.


Naszymi Zleceniodawcami są m. in.:

Urząd Miasta Krakowa
Urząd Gminy Zabierzów
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Biura projektów
Osoby Prywatne

Przydatne linki:

Miejskie Biuro Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kraków
Polski Internetowy Informator Geodezyjny

Telefon:
+48 667-67-55-22; 661-425-406

E-mail:
dtmprojekt.geodezja@gmail.com

Siedziba:
Trąbki 435,
32-020 WIELICZKA
Biuro:
Tomaszkowice 461
32-020 Wieliczka
stat4u