Podziały nieruchomości

  • Podziały nieruchomości znajdują się w grupie najczęściej zlecanych prac geodezyjnych z zakresu obsługi nieruchomości. Przy podziałach nieruchomości niezabudowanych (przeznaczonych pod zabudowę) oferujemy pełny zakres prac geodezyjnych, związanych z procesem inwestycyjnym. Czyli: wstępny projekt podziału (jeśli jest wymagany), podział działki, mapę do celów projektowych, wytyczenie budynku ewent. Mediów, skończywszy na inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu inwestycji.

  • Podział nieruchomości polega na wydzieleniu dwóch lub więcej działek gruntu z jednej działki ewidencyjnej o ustalonym stanie prawnym (objętej jedną księgą wieczystą) Jest to uproszczenie, ponieważ istnieją możliwości podziału działki o nieustalonym stanie prawnym, lecz w związku ze specyfiką naszych usług pominiemy ten temat.

  • Dzielimy działki rolne i budowlane, zabudowane i przeznaczone pod zabudowę.
    Działkę rolną można podzielić w sposób dowolny - jednak tak, by powierzchnia po podziale nie była mniejsza od 30 arów (istnieją wyjątki - kryterium powierzchni nie dotyczy kwestii regulacji granic pomiędzy sąsiednimi działkami lub powiększenia działki sąsiedniej).

  • Natomiast kwestię podziału działek budowlanych regulują przepisy Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami. Na podział działki budowlanej musi zgodzić się Gmina, na podstawie informacji zawartych w tzw Planie Zagospodarowania Przestrzennego (w formie opinii - tzw. wstępny projekt podziału). Po uzyskaniu tej opinii można dokonać podziału. Tutaj również są wyjątki - podziału można dokonać niezależnie od Planu m. in. gdy: - działka zabudowana jest budynkiem, lub gdy sprawa dotyczy zniesienia współwłasności działki zabudowanej co najmniej dwoma budynkami - szerzej - art. 95 wspomnianej Ustawy.


Naszymi Zleceniodawcami są m. in.:

Urząd Miasta Krakowa
Urząd Gminy Zabierzów
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Biura projektów
Osoby Prywatne

Przydatne linki:

Miejskie Biuro Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kraków
Polski Internetowy Informator Geodezyjny

Telefon:
+48 667-67-55-22; 661-425-406

E-mail:
dtmprojekt.geodezja@gmail.com

Siedziba:
Trąbki 435,
32-020 WIELICZKA
Biuro:
Tomaszkowice 461
32-020 Wieliczka
stat4u