Wznowienie znaków / wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości

  • Polega na okazaniu i stabilizacji granic działek ewidencyjnych na gruncie. Prace tego typu wykonuje się w sytuacji gdy właściciel (strona) nie zna przebiegu granic.

Wznowienie znaków (wyznaczenie punktów) granicznych można wykonać, gdy istnieją dane geodezyjne mogące służyć do wytyczenia na gruncie punktów określających granice nieruchomości z wymaganą dokładnością.

Dane te to archiwalne operaty geodezyjne w których jest informacja o położeniu danego punktu granicznego w postaci miar lub współrzędnych.

Gdy danych takich nie ma w zasobach geodezyjnych (istnieje tylko mapa - najczęściej w skali 1 : 2000) - możliwe jest określenie granic w terenie na dwa sposoby:

  • - pierwszy, w procedurze ustalenia granic w trybie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.28 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - § 36 i 37 ( Dz.U.nr 38 z dn. 2 maja 2001 r. poz.454 ),.
  • - drugi - poprzez wykonanie rozgraniczenia (informacje w dziale Rozgraniczenia nieruchomości).


Naszymi Zleceniodawcami są m. in.:

Urząd Miasta Krakowa
Urząd Gminy Zabierzów
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Biura projektów
Osoby Prywatne

Przydatne linki:

Miejskie Biuro Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kraków
Polski Internetowy Informator Geodezyjny

Telefon:
+48 667-67-55-22; 661-425-406

E-mail:
dtmprojekt.geodezja@gmail.com

Siedziba:
Trąbki 435,
32-020 WIELICZKA
Biuro:
Tomaszkowice 461
32-020 Wieliczka
stat4u